SVZ-Haarlem
Stichting Volkszwemfeest

 

Lesgeld 2019

Het jaar is in twee termijnen gesplitst t.w.

Het 1e termijn vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie.
Het 2e termijn vanaf de zomervakantie tot de kerstvakantie.

De volgende bedragen zijn hierdoor verschuldigd:
1e termijn, € 149.50 1e termijn van kerstvakantie tot de zomervakantie (voor 1 januari 2019)
2e termijn, €   86.25 2e termijn van de zomervakantie tot de kerstvakantie (voor  1 september 2019)

Hierin is inbegrepen de contributie, het lesgeld en het diploma geld. Dus naast de termijnbedragen bent u niets meer aan ons verschuldigd.

Op de termijn bedragen wordt geen restitutie verleend.

(Bij eerder stoppen wordt geen geld terug gegeven)

De verschuldigde bedragen dienen voor aanvang van de nieuwe termijn overgemaakt te worden op rekeningnr. NL85INGB0002724869 

Ten name van Stichting Volkszwemfeest te Haarlem
Onder vermelding van zwemuur, naam (kind)en kaartnummer.

Onze voorkeur gaat uit naar deze wijze van betalen.

Eventueel kunt u ook contant betalen aan het tafeltje in de hal.

Betaal vooral tijdig!!!

Speciale aanbieding voor ouders:
Ouders van kinderen die bij ons op zwemles zitten krijgen 20% korting op de termijnbedragen, indien zij zelf tijdens het derde uur (van 19:30 tot 20:30 uur) vrijzwemmen, trimzwemmen of zwemles krijgen