SVZ-Haarlem
Stichting Volkszwemfeest

 

Wie zijn wij?

Op 13 september 1932 is SVZ opgericht. De Stichting bestond uit louter vrijwilligers, die tot doel hadden arme kinderen uit Haarlem en omgeving goedkoop zwemles te geven. Toendertijd tegen de badprijs van een dubbeltje per week. Nu bestaat de vereniging nog steeds uit louter vrijwilligers en dus gemotiveerde krachten en trachten we de financiële drempel nog steeds laag te houden, zodat ieder kind een zwemopleiding kan volgen. Daarnaast heeft SVZ ook vele volwassenen de zwemkunst bijgebracht en doet dit nog steeds, dus niet alleen zijn de kinderen welkom, al hebben we daarvoor wel 2 aparte uren, maar ook volwassenen zijn bij ons in het 3e lesuur van harte welkom om te komen zwemmen.
 
Zoals al genoemd worden de lessen verzorgd door vrijwillige medewerkers. Zij zijn/worden door ons opgeleid om op hoog niveau les te geven. Deze medewerkers worden op de achtergrond bijgestaan door het bestuur, de technische commissie, de tafelbezetting in de hal en de webmasters. Al deze vrijwilligers maken het mogelijk om de vereniging draaiende te houden en elke maandagavond weer met veel plezier les te geven aan “onze kinderen en volwassenen”. Veel van deze vrijwilligers hebben ooit bij onze vereniging hun diploma’s gehaald en geven nu weer les.
 
Veiligheid is belangrijk en daarom hebben wij een toezichtplan opgesteld om hiermee onze richtlijn vast te leggen.

SVZ is erkend en verzorgt de zwemopleidingen volgens de eisen, vastgesteld door Envoz. Envoz is aangesloten bij de Swimming Teachers Association (STA) in UK. Envoz is ook aangesloten bij de Swimming Teachers Associations (IFSTA), de overkopelende wereldorganisatie met daarin meer dan 25 aangesloten landen.

Bestuur

Het bestuur is belast met de leiding van de zwemvereniging, zij bepalen het beleid van de zwemvereniging. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Technische Commissie

De technische commissie is belast met de dagelijkse gang in en rond het zwembad. Zij coördineert en coacht de medewerkers en bewaakt de kwaliteit van de zwemlessen.
De leden van de technische commissie bepalen wanneer u of uw kind wordt doorgestuurd naar een volgend bad of wanneer  u of uw kind mag afzwemmen voor het diploma.
U kunt dan ook bij hen terecht voor vragen over de vorderingen van uw kind.


Tafel bezetting

In de hal zitten bijna de 2 meest belangrijke personen van de zwemvereniging, de tafel dames (en soms 1 heer)
Bij hen kunt u terecht voor vragen over:
≈ Aan of afmelden.
≈ Lidmaatschap en de daaraan verbonden kosten.
≈ Betalingen van de termijn bedragen (2 termijnen per jaar).
≈ Doorgeven van ziekte of langdurige afwezigheid.
≈ Data vakanties en/of familie zwemmen.


Het team