Aantal kinderen zonder zwemdiploma neemt nog steeds toe

NOS nieuws | 28 november

Het aantal kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is de afgelopen jaren verdubbeld. In 2018 ging het nog om 6 procent van de kinderen, vorig jaar was dat percentage opgelopen naar 13 procent, blijkt uit cijfers van het Mulier Instituut. Ook tijdens de coronapandemie was dit percentage al gestegen, naar 9 procent.

Het inkomen van een gezin speelt een grote rol bij het behalen van een zwemdiploma. Een kwart van de kinderen uit de armste gezinnen heeft geen enkel diploma. Bij de rijkste gezinnen is dat maar 2 procent.

Ook achtergrond heeft invloed

Verder speelt mee of kinderen een migratieachtergrond hebben. Die kinderen hebben in 28 procent van de gevallen geen zwemdiploma, tegen 5 procent bij kinderen zonder migratieachtergrond.

Van de kinderen met ouders met een migratieachtergrond, dat zijn dus kinderen die zelf wel in Nederland zijn geboren, heeft 18 procent geen enkel diploma. Opvallend is dat deze groep ook het hoogste percentage kinderen kent dat zwemveilig is, dat wil zeggen dat ze het A-, B- én C-diploma hebben gehaald: 39 procent tegen 34 procent bij de kinderen zonder migratieachtergrond.

De onderzoekers wijzen erop dat migranten een taalbarrière kunnen ervaren bij het volgen van zwemlessen. Ook spelen voor hen en voor gezinnen met weinig inkomen de kosten mee. Het halen van een zwemdiploma kan honderden euro’s kosten. Veel gemeenten hebben daar wel subsidieregelingen voor.