Over onze vereniging SVZ Haarlem

SVZ heeft een lange traditie van lesgeven en een gedegen aanpak van de zwemlessen. Op de maandagavond zijn wij actief in het Boerhaavebad voor zowel jong als oud.

SVZ is erkend en verzorgt de zwemopleidingen volgens de eisen, vastgesteld door Envoz. Envoz is aangesloten bij de Swimming Teachers Association (STA) in UK. Envoz is ook aangesloten bij de Swimming Teachers Associations (IFSTA), de overkopelende wereldorganisatie met daarin meer dan 25 aangesloten landen.

Deze pagina bestaat uit de volgende hoofdstukken, en zijn aanklikbaar.

Zwemles in Haarlem bij SVZ; Ontstaan van onze vereniging

Op 13 september 1932 is SVZ opgericht. De Stichting bestond uit louter vrijwilligers die tot doel hadden arme kinderen uit Haarlem en omgeving goedkoop zwemles te geven. Destijds tegen de badprijs van een dubbeltje per week. Tegenwoordig bestaat de vereniging nog steeds uit alleen vrijwilligers en dus gemotiveerde krachten. En nog steeds proberen we de financiële drempel nog steeds laag te houden, zodat ieder kind een zwemopleiding kan volgen. Daarnaast heeft SVZ ook vele volwassenen de zwemkunst bijgebracht en doet dit nog steeds, dus niet alleen zijn de kinderen welkom, al hebben we daarvoor wel 2 aparte uren, maar ook volwassenen zijn bij ons in het 3e lesuur van harte welkom om te komen zwemmen.


Trouwens, ondertussen bestaat de vereniging alweer 90 jaar!

Wie geven er zwemles?

 Zoals al genoemd worden de lessen verzorgd door vrijwillige medewerkers. Zij zijn/worden door ons opgeleid om op hoog niveau les te geven. Deze medewerkers worden op de achtergrond bijgestaan door het bestuur, de technische commissie, de tafelbezetting in de hal en de webmasters. Al deze vrijwilligers maken het mogelijk om de vereniging draaiende te houden en elke maandagavond weer met veel plezier les te geven aan “onze kinderen en volwassenen”. Veel van deze vrijwilligers hebben ooit bij onze vereniging hun diploma’s gehaald en geven nu weer les.

Op onze laatste reünie werden wij verrast met een bezoek van de burgemeester van Haarlem, hij bleek twee ridderorders te mogen uitreiken.


Mogen wij ons aan u voorstellen?
Klik hier voor ons hele team en hun persoonlijke verhalen!

Veiligheid

Veiligheid in en om het bad is belangrijk en daarom hebben wij een toezichtplan opgesteld om hiermee onze richtlijn vast te leggen.
Dit plan kan hier gelezen worden:

SVZ is erkend en verzorgt de zwemopleidingen volgens de eisen, vastgesteld door Envoz. SVZ is aangesloten sinds 2016 en gelicenceerd.Envoz is aangesloten bij de Swimming Teachers Association (STA) in UK. Envoz is ook aangesloten bij de Swimming Teachers Associations (IFSTA), de overkoepelende wereldorganisatie met daarin meer dan 25 aangesloten landen.


Even voorstellen: Voorzitter Eric
Ik ben Eric en geef ruim 40 jaar zwemles bij SVZ. Elke week met veel …
Eric is medewerker van het jaar 2020!
Gefeliciteerd! De medewerker van het jaar 2020 is niemand minder dan onze voorzitter Eric. Op …

Bestuur van de vereniging

 • Het bestuur is belast met de leiding van de zwemvereniging, zij bepalen het beleid van de zwemvereniging.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Eric
Voorzitter van de club

2e Voorzitter: Ron

Secretaris: Ivette

2e Secretaris: Sandra
Penningmeester: Menno

2e Penningmeester: Janine

Lid: Kim

Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen om te praten over het beleid van de club. Samen worden afwegingen gemaakt, beslissingen genomen en gekeken hoe de club zich kan blijven ontwikkelen zonder de oorspronkelijke doelen uit het oog te verliezen.

Technische Commissie (TC)

De TC zet het beleid uit in en rond het bad en zorgt ervoor dat alles tijdens de zwemuren op rolletjes verloopt. De TC coördineert en coacht de medewerkers en bewaakt de kwaliteit van de zwemlessen. Zo bepaalt de TC of een leszwemmer bijvoorbeeld door mag naar het volgende bad, of dat iemand klaar is om met succes te kunnen afzwemmen. De TC is ook een belangrijk onderdeel in contact met de ouders van de zwemkinderen. Je kunt bij hen terecht met vragen over de voortgang. Hou er wel rekening mee dat zij erg druk zijn, dus dat een gesprek niet altijd meteen kan plaatsvinden.

Leden TC: Yvonne en Ivette

Yvonne
Ivette

Onze vertrouwenspersoon

Wij hebben naast gezelligheid en goede zwemlessen ook een veilige en vertrouwde omgeving hoog in het vaandel. Het bestuur heeft met trots Janine voorgedragen als onze vertrouwenspersoon van SVZ.

Janine is al ruim 55 jaar verbonden als zwemonderwijzer bij onze vereniging, actief in het bestuur en in alle opzichten onze steun en toeverlaat.
Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die meldingen of klachten heeft over alle ongewenst gedrag binnen de vereniging.

Als onze nieuwe vertrouwenspersoon is zij te bereiken per e-mail voor het geval er iemand iets haar wil toe vertrouwen:
email: vertrouwenspersoon@svz-haarlem.nl
Alle berichten verstuurd naar bovenstaande adres worden uiteraard in volledige vertrouwelijkheid, en zo onafhankelijk mogelijk behandeld.

Zij is er voor al onze zwemmers, ouders en medewerkers.

Janine

Voor alle overige algemene vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van ons Contactformulier.

Regels in het zwembad

De spelregels van SVZ

Zolang COVID-19 vereist dat er protocollen worden opgesteld om het zwemmen volgens de richtlijnen van het RIVM te laten verlopen, heeft ook SVZ zijn protocol opgesteld. Deze treft u aan op de speciale COVID-pagina. De afspraken in dit protocol zijn op dit moment leidend. Iedereen dient zich aan deze afspraken te houden om zo op die manier de zwemles goed te kunnen laten verlopen.

Zodra de COVID-19 protocollen komen te vervallen zijn onderstaande spelregels weer van toepassing bij SVZ.

Klik om te openen:
 • Kom op tijd! Te laat in de les betekent dat de les wordt verstoord.
 • Het omkleden dient te gebeuren in de grote kleedruimten. Volg hierbij de aanwijzingen van de medewerkers van SVZ op.
 • Wij adviseren u om geen waardevolle spullen of kleding achter te laten in de grote kleedruimten, maar deze thuis te laten.
 • SVZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, tegenover zwemmers en/of ouders/verzorgers alsmede derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook.
 • Voor het zwemmen moet gebruik worden gemaakt van de douches. Laat uw kind voor de zwemles ook nog even naar de wc gaan, dit voorkomt verstoring tijdens de zwemles
 • Na afloop kan gedoucht worden maar houd dit zo kort mogelijk om ook andere kinderen de gelegenheid te geven te douchen.
 • Geef uw kind geen shampoo in de hand mee naar de doucheruimte, de kans bestaat dat onderweg shampoo op de grond valt met gladheid van de vloer als gevolg.
 • Het is niet toegestaan om met onbeschermde straatschoenen, op plaatsen te lopen die voor blote voeten zijn bestemd.
 • De ouders/verzorgers mogen niet in de zwemzaal aanwezig zijn tijdens de zwemles. u mag wel op de tribune gaan zitten en vanaf daar de vorderingen van uw kind volgen. (de tribune is te bereiken via de entreehal.)

 • Heeft u vragen?
 • Uitzondering op de voorgaande regel is als u een vraag heeft over de zwemles. Deze vraag kunt u stellen aan iemand van de technische commissie aan het begin of eind van de les met in achtneming van de regel over onbeschermde straatschoenen.
 • Indien u vragen heeft welke buiten het zwemtechnische gedeelte vallen, kunt u contact opnemen met de mensen van het tafeltje in de hal, of in tweede instantie telefonisch of via E-mail met onze ledenadministratie.

 • Betalingen
 • De verschuldigde termijnbedragen moeten vooruit en ineens worden voldaan per bank, giro of internet bankieren. In het uiterste geval is betaling mogelijk aan het tafeltje. Onze betalingsgegevens vindt u elders op deze website.
 • Betaling geschied op jaar basis of in twee termijnen. Betaling op jaar basis of de betaling van het 1ste termijn moet binnen zijn voor het eind van de kerstvakantie. Het 2de termijn moet binnen zijn voor het einde van de zomervakantie. Bij niet tijdig betalen kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd.

 • Stoppen of langdurig verzuim
 • U of uw kind stopt met deelnemen aan de lessen. Graag dit zo spoedig mogelijk melden aan de mensen van het tafeltje in de hal of telefonisch of via e-mail aan de ledenadministratie. Wij kunnen dan een ander kind dat op de wachtlijst staat oproepen
 • Bij eerder stoppen van het volgen van lessen wordt er geen restitutie verleend. (er wordt geen geld terug gegeven)
 • Bij langdurig verzuim wegens ziekte kan, bij tijdige berichtgeving aan het tafeltje of telefonisch of e-mail aan de ledenadministratie, restitutie worden verleend.
 • Bij langdurig verzuim zonder berichtgeving kan het lidmaatschap door SVZ eenzijdig worden beëindigd.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Klik op onderstaande onderwerpen om ze te openen.

Wachtlijsten, wanneer ben ik aan de beurt?

Hierop is moeilijk een antwoord te geven. In het algemeen is het zo dat de wachtlijst voor het 1ste uur langer is dan de wachtlijst voor het 2de uur. Als uw kind bv 5de op de wachtlijst is dan is het nog steeds niet te zeggen wanneer uw kind aan de beurt is. Kinderen komen met verschillende niveaus binnen. Of een kind snel doorstroomt hangt bijvoorbeeld af van het watervrij zijn van het kind. Een kind wat vaker in een zwembad komt, pikt de techniek over het algemeen wat sneller op dan een kind waarbij het een eerste kennismaking met het water is.

Voeding

Het is aan te bevelen om niet met een volle maag te gaan zwemmen. Als zwemmer heb je hier last van (vol gevoel) of door het golvende water kun je er zelfs misselijk van worden. Geef uw kind voorafgaande aan het zwemmen iets lichts te eten of een deel van de volledige maaltijd. Zwemmen maakt hongerig zodat uw kind daarna graag het resterende deel op eet.

Zelf oefenen met uw kind

In principe is dit niet nodig. Wilt u toch echt wat doen met uw kind? Help uw kind dan met watervrij worden. Let op! hier is veel geduld voor nodig. 
Waarom vragen wij u niet te helpen met het aanleren van de slag? De ervaring leert dat dit goed kan gaan, maar ook fout. Fout in de zin dat als wij iets af moeten leren, wat verkeerd is aangeleerd, wij daar langer mee bezig zijn, dan dat we het in een keer goed aanleren.

Erkenning SVZ

SVZ is een erkende zwemvereniging voor opleiding van het zwem ABC en de zwemvaardigheden 1,2 en 3 . Het niveau van erkende zwemverenigingen wordt in de gaten gehouden door rapporteurs die bij het afzwemmen aanwezig kunnen zijn. De rapporteur bewaakt de normen, signaleert en rapporteert.

Toezichtplan

Ook onze organisatie heeft een toezichtplan gemaakt. In het toezichtplan is het wettelijke kader en de eigen verantwoordelijkheid van SVZ, de toezichtverdeling en wat voldoende toezicht is vastgelegd. Het document regelt binnen de zwemvereniging de toezicht en hoe dit moet worden uitgevoerd.
Bekijk hier ons toezichtplan in PDF.

Kan ik het zwemmen weer verleren?

Ja dat is mogelijk. Fietsen verleer je niet omdat je dit blijft doen de rest van je leven. Als een kind bv op jonge leeftijd 1 of 2 zwemdiploma’s haalt en daarna op een andere sport gaat en bv de komende 3 a 4 jaar niet meer zwemt dan kan het voorkomen dat het kind zich niet meer op zijn gemak voelt in het zwembad en in het ondiepe gaat zwemmen. Aangeraden wordt om toch een aantal keer per jaar te gaan zwemmen en zo de zwemvaardigheid op peil te houden. Dit geldt ook voor volwassen zwemmers. Ook voor hen is het raadzaam om af en toe een keer te gaan zwemmen.

Wanneer wordt er afgezwommen?

Kinderen

 • Voor kerst (als de kinderen er aan toe zijn)
 • Voor de zomervakantie (als de kinderen er aan toe zijn)
 • Indien er voldoende kinderen van een groep klaar zijn (deze hoeven dan niet op een afzwemmoment te wachten) Dit in overleg met de technische commissie

Volwassenen

 • Volwassenen hebben geen vast tijdstip maar zwemmen af als zij daar aan toe zijn.

De leukste Haarlemse zwemvereniging sinds 1932!