Updates en maatregelen COVID-19

SVZ in tijden van het corona-virus

De gezondheid van onze zwemmers en vrijwilligers staat bij ons bovenaan. We willen onze zwemlessen op het door ons gestelde niveau behouden. Daarom hebben we de afgelopen weken hard gewerkt om binnen de geldende protocollen ons lesaanbod aan te passen aan de huidige situatie.
We zijn blij dat we daarin zijn geslaagd.

Het zwembad is weer open

Wij geven wij weer zwemlessen!
Wij staan met plezier voor jullie klaar, tot maandag,
Technische Commissie SVZ


Er zijn aangepaste maatregelen en lestijden van kracht.

Extra maatregelen Covid-19 per oktober.

2 oktober 2020,

Beste SVZ-zwemmers, beste ouders / verzorgers,

Tijdens de persconferentie afgelopen maandag heeft de regering een aantal maatregelen aangekondigd om de tweede golf van COVID-19 tegen te gaan. Ook Veiligheidsregio Kennemerland, die ons gebied overziet, heeft een aantal aanvullende maatregelen afgekondigd.

Deze maatregelen zijn vervolgens uitgewerkt door SRO, de beheerder van het Boerhaavebad. Een paar maatregelen hebben gevolgen voor onze zwemlessen.

De veranderingen bij SVZ, die per aanstaande maandag 5 oktober ingaan, zijn als volgt:

 1. Er mag per gezin één ouder/begeleider mee naar binnen om een kind te helpen omkleden vóór de start van de les. Tijdens de les mag de ouder/begeleider niet meer in het zwembad aanwezig zijn. De ouder/begeleider mag aan het eind van de zwemles weer naar binnen om het kind te helpen aankleden. Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn tijdens de zwemles, dit geldt (helaas!) óók voor het afzwemmen.
 2. Bij binnenkomst in het zwembad geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen voor iedereen ouder dan 13 jaar tot het moment van omkleden in de zwemzaal. Bij vertrek geldt ook weer het het dringende advies na omkleden een mondkapje te dragen totdat men buiten is.

Wij begrijpen dat deze maatregelen als niet-prettig ervaren kunnen worden, vooral omdat de aanwezigheid tijdens afzwemmen niet is toegestaan. Veiligheid van iedereen blijft echter op de eerste plaats staan bij SVZ en daarom steunen we de maatregelen die door SRO zijn afgekondigd. Wij hopen op uw begrip.

Indien de situatie wijzigt, zullen we dit opnieuw communiceren. Houd hiervoor ook onze vernieuwde en actuele website in de gaten: www.svz-haarlem.nl.

Tot maandag!

Met sportieve groet,
Het bestuur van SVZ Stichting VolksZwemfeest

De maatregelen die we (eerder) genomen hebben:

 • Op de lesuren waar de kinderen les krijgen, mag er maar 1 ouder en eventueel één broertje of zusje per zwemmer mee naar binnen.
 • Voor alle zwemmers geldt dat zij thuis al hun zwemkleding onder hun kleding aan hebben.
 • Iedereen die het zwembad in gaat moet óf slippers óf blauwe slofjes dragen. Buitenschoenen zijn niet toegestaan.
 • Als je het bad binnenkomt, loop je om de rand van het bad heen en kleed je je om bij de eerste vrije omkleedplek. De kleding blijft hier ook liggen.
 • Vanwege de veiligheid krijgen de kinderen van het ondiepebad een armbandje om, zodat wij ze goed kunnen herkennen in het bad .
 • Doordat de groepen van de lesuren elkaar niet mogen kruisen, zijn de lestijden aangepast.
 • Zorg dat u met uw kind op tijd aanwezig bent voor de les. De deur van het zwembad gaat weer open aan het einde van de les.
 • De ouders mogen niet boven op de tribune zitten.
 • De ouders kunnen op de omkleedplek aan de rand van het zwembad van hun kind het blijven zitten. Zorg wel voor eigen slippers of blauwe slofjes.
 • Ouders die ervoor kiezen om naar buiten te gaan, kunnen niet meer terug naar binnen.
 • Kinderen kunnen zich na afloop aankleden in de kleine individuele kleedhokjes en volgen hierbij ten alle tijde de route naar buiten.
 • Er kan helaas niet gedoucht worden.

Aangepaste lestijden:
17.55 uur
Kinderen van het 1e uur naar binnen.

18.05 uur
Les van het 1e uur begint.

18.45 uur
Einde les 1e uur.

18.45 uur
Kinderen van het 2e uur naar binnen.

18.55 uur
Les van het 2e uur begint.

19.35 uur
Einde les 2e uur.

19.35 uur
Volwassenen van 3e uur naar binnen.

19.40 uur
Les van het 3e uur begint.

20.30 uur
Einde les 3e uur.

SVZ heeft 2 corona-verantwoordelijken aangewezen om de gang van zeken goed te laten verlopen. Deze verantwoordelijken zijn Yvonne en Ivette. (Zij zorgen voor veiligheid in het bad voor de zwemmers, de bezoekers en de vrijwilligers die les geven.) Iedereen dient de aanwijzingen van hen, en de andere zwemonderwijzers van SVZ, te volgen. Als wij met elkaar de regels vanuit het zwembad niet goed opvolgen, zullen we in het uiterste geval weer moeten stoppen met lesgeven.

Het belangrijkste is: houd rekening met elkaar en volg de richtlijnen. Zo houden we het gezond voor iedereen.
We maken er met elkaar ondanks alles weer een Zwemfeest van!

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij ontvangen ze graag via ons
Contactformulier.

Hierbij een extra editie van De waterpraat van september 2020.

Waarin:
-De maatregelen om weer te kunnen starten met lesgeven.
-En over Compensatie van de contributie voor de tweede termijn.

SVZ heeft te maken met bestaande protocollen van de zwembranche en de eigenaar van het Boerhaavebad (SRO) en de daarbijbehorende richtlijnen.

Alle protocollen en richtlijnen zijn te vinden op de webpagina’s van de betreffende organisatie en/of instanties ->

Algemene regelgeving en informatie rondom COVID-19

RIVM

Verhuurder Boerhaavebad
SRO

Protocol veilig zwemmen, geldend voor de algehele zwembadbranche
Water-vrij.nl

Het complete SVZ protocol met alle maatregelen:

Hieronder kunt u het goedgekeurde protocol met alle maatregelen rustig nalezen. Dit heeft betrekking zowel op de gebruikers van het bad als de medewerkers.

Klik hier voor de PDF “Protocol verantwoord zwemmen SVZ 2 oktober 2020”