Zwemles voor kinderen in Haarlem

Sinds 1932 een bloeiende vereniging

Al 90 jaar leert SVZ voornamelijk Haarlemmers zwemmen. Uw kind is bij ons in goede handen. Leren zwemmen en daarbij ook plezier hebben zijn bij ons ingrediënten die wij belangrijk vinden. We heten tenslotte niet voor niets Stichting VolksZwemfeest. Zwemles voor kinderen in Haarlem bij SVZ al jaren met plezier.

De lesuren zijn op maandagavond in het Boerhaavebad in Haarlem:

1e lesuur:

18:00 tot 18:45 uur

Zwemles voor kinderen.

2e lesuur:

18:45 tot 19:30 uur

Zwemles voor kinderen.

3e lesuur:

19:30 tot 20:30 uur

Zwemles en sporten volwassen

Zwemles voor kinderen vanaf 5 tot 15 jaar

 • Voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen,
 • Die enigszins kunnen zwemmen,
 • Die één of meerdere diploma’s hebben behaald,
 • Kinderen vanaf 15 jaar zijn van harte welkom in het 3e lesuur voor volwassenen tussen 19:30 – 20:30 uur.

De verschillende instroom-niveaus zijn:

Klik op onderstaande doelstellingen om ze weer te geven.

Doelstellingen in het eerste bad in het ondiepe:

Te water gaan
• In het water gaan, staan, gehurkt en zitten.
• In het water verplaatsen, hinken, springen en lopen.
• Zittende en staande vanaf de kant of vlot (zelfstandig) te water gaan.

Watervrij maken
• Verdragen van spatten (spel in een kring).
• Oren en wang in het water leggen.
• Bellen blazen aan de oppervlakte en onder water.

Onder water
• Uitleg ademhalingstechniek.
• Vallen en opstaan.
• Voorwerpen van bodem pakken.
• Onder water gaan en zijn.
• Dolfijnen.
• Onder drijvend voorwerp door gaan (lijn, stok of hoepel).

Drijven
• Aanleren van staan naar ligging op de borst
• Aanleren drijven op de borst (hoofd in het water) en zelfstandig komen tot staan.
• Aanleren drijven op de borst (hoofd uit het water) en zelfstandig komen tot staan.
• Aanleren van staan naar ligging op de rug
• Aanleren drijven op de rug en zelfstandig komen tot staan.

Kleding-eis:
Een SVZ T-shirt 

Doelstellingen in het tweede bad in het ondiepe:

Verbeteren onder water
• Voorwerpen van bodem pakken.
• Dolfijnen.
• Onder drijvend voorwerp door gaan (lijn, stok of hoepel).

Verbeteren drijven
• Verbeteren drijven op de buik (hoofd uit het water).
• Verbeteren drijven op de rug.

Voortbewegingsvormen
• Aanleren beenslag, schoolslag.
• Verbeteren beenslag,schoolslag.
• Aanleren enkelvoudige rugslag.
• Verbeteren enkelvoudige rugslag.

Extra (nog niet verplicht)
• Aanleren armslag, schoolslag.
• Aanleren draaien van borst naar rug en terug

Kledingeisen:
Een SVZ T-shirt.

Doelstellingen in het derde bad in het ondiepe:

Verbeteren onder water
• Verbeteren dolfijnen.
• Onder lijn door zwemmen.
• Oriënteren onder water en door gat zwemmen.
• Verbeteren onder water zwemmen.

Verbeteren drijven
• Drijfoefeningen, op de buik en rug.

Voortbewegingsvormen
• Verbeteren beenslag, schoolslag.
• Aanleren/verbeteren armslag, schoolslag.
• Aanleren schoolslag combinatie (armen + benen).
• Verbeteren schoolslag combinatie (uitdrijven + ademhaling).
• Verbeteren enkelvoudige rugslag + uitdrijven.
• Verbeteren afstand zwemmen zonder staan minimaal, halve baan schoolslag en enkelvoudige rugslag.
• Aanleren watertrappelen.

Ademhaling
• Aandacht voor ademhaling bij de schoolslag en enkelvoudige rugslag.

Survival
• Aanleren in het diepe bad zwemmen gevolgd door aanleren in het diepe bad springen.

Extra (nog niet verplicht)
• Introductie borstcrawl + rugcrawl.

Kledingeisen:
Een SVZ T-shirt
.

Doelstellingen in het diepe bad (diploma zwemmen):
 • Oefenen voor de diploma’s:
  • Otter = A
  • Bever = B
  • Zeehond = C
 • Oefenen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s:
  • Zwaardvis Brons = ZV 1
  • Zwaardvis Zilver = ZV 2
  • Zwaardvis Goud = ZV 3
 • Ieder diploma zwemt in een eigen groep

Erkende zwemdiploma’s

Waarin wordt er opgeleid?
SVZ is erkend en verzorgt opleidingen, vastgesteld door de ENVOZ. ENVOZ is het opleidingsinstituut voor de Nederlandse Zwembranche en geeft, sedert bijna 40 jaar, een gevarieerd scala van internationaal erkende zwemdiploma’s uit. Daarnaast verzorgt de ENVOZ een groot aantal beroepsopleidingen, cursussen en studiedagen voor zwembadmedewerkers en personen werkzaam in de recreatiemarkt.
U vindt meer info op: ENVOZ.nl

De basisdiploma’s aangeboden bij SVZ:
De gevorderde diploma’s aangeboden bij SVZ:


Mijn kind inschrijven bij SVZ

Er is soms sprake van een wachtlijst.
De wachtlijst voor het tweede lesuur is korter dan het eerste uur. Na inschrijven wordt u uitgenodigd voor een proefles. Daarna kunt u besluiten zich definitief in te schrijven. Voor sommige niveaus is er in het bad een wachtlijst. We spreken met u door wat dat voor u kan betekenen.

Wij zien u of uw kind met plezier tegemoet in het zwembad.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Klik op onderstaande onderwerpen om ze te openen.

Wachtlijsten, wanneer ben ik aan de beurt?

Hierop is moeilijk een antwoord te geven. In het algemeen is het zo dat de wachtlijst voor het 1ste uur langer is dan de wachtlijst voor het 2de uur. Als uw kind bv 5de op de wachtlijst is dan is het nog steeds niet te zeggen wanneer uw kind aan de beurt is. Kinderen komen met verschillende niveaus binnen. Of een kind snel doorstroomt hangt bijvoorbeeld af van het watervrij zijn van het kind. Een kind wat vaker in een zwembad komt, pikt de techniek over het algemeen wat sneller op dan een kind waarbij het een eerste kennismaking met het water is.

Voeding

Het is aan te bevelen om niet met een volle maag te gaan zwemmen. Als zwemmer heb je hier last van (vol gevoel) of door het golvende water kun je er zelfs misselijk van worden. Geef uw kind voorafgaande aan het zwemmen iets lichts te eten of een deel van de volledige maaltijd. Zwemmen maakt hongerig zodat uw kind daarna graag het resterende deel op eet.

Zelf oefenen met uw kind

In principe is dit niet nodig. Wilt u toch echt wat doen met uw kind? Help uw kind dan met watervrij worden. Let op! hier is veel geduld voor nodig. 
Waarom vragen wij u niet te helpen met het aanleren van de slag? De ervaring leert dat dit goed kan gaan, maar ook fout. Fout in de zin dat als wij iets af moeten leren, wat verkeerd is aangeleerd, wij daar langer mee bezig zijn, dan dat we het in een keer goed aanleren.

Erkenning SVZ

SVZ is een erkende zwemvereniging voor opleiding van het zwem ABC en de zwemvaardigheden 1,2 en 3 . Het niveau van erkende zwemverenigingen wordt in de gaten gehouden door rapporteurs die bij het afzwemmen aanwezig kunnen zijn. De rapporteur bewaakt de normen, signaleert en rapporteert.

Toezichtplan

Ook onze organisatie heeft een toezichtplan gemaakt. In het toezichtplan is het wettelijke kader en de eigen verantwoordelijkheid van SVZ, de toezichtverdeling en wat voldoende toezicht is vastgelegd. Het document regelt binnen de zwemvereniging de toezicht en hoe dit moet worden uitgevoerd.
Bekijk hier ons toezichtplan in PDF.

Kan ik het zwemmen weer verleren?

Ja dat is mogelijk. Fietsen verleer je niet omdat je dit blijft doen de rest van je leven. Als een kind bv op jonge leeftijd 1 of 2 zwemdiploma’s haalt en daarna op een andere sport gaat en bv de komende 3 a 4 jaar niet meer zwemt dan kan het voorkomen dat het kind zich niet meer op zijn gemak voelt in het zwembad en in het ondiepe gaat zwemmen. Aangeraden wordt om toch een aantal keer per jaar te gaan zwemmen en zo de zwemvaardigheid op peil te houden. Dit geldt ook voor volwassen zwemmers. Ook voor hen is het raadzaam om af en toe een keer te gaan zwemmen.

Wanneer wordt er afgezwommen?

Kinderen

 • Voor kerst (als de kinderen er aan toe zijn)
 • Voor de zomervakantie (als de kinderen er aan toe zijn)
 • Indien er voldoende kinderen van een groep klaar zijn (deze hoeven dan niet op een afzwemmoment te wachten) Dit in overleg met de technische commissie

Volwassenen

 • Volwassenen hebben geen vast tijdstip maar zwemmen af als zij daar aan toe zijn.
Vanaf welke leeftijd kan mijn kind les krijgen?

Wij geven kinderen les vanaf 5 jaar.
U kunt uw kind uiteraard al eerder inschrijven.

Wat is het lesgeld?

Ieder jaar wordt het lesgeld opnieuw berekend. De kosten blijven zo laag mogelijk, wij zijn echter afhankelijk van de huurprijs van het zwembad, de licenties voor diplomazwemmen en andere zaken. Ieder jaar wordt het lesgeld in de jaarbrief meegedeeld. Voor de kosten van dit jaar ga naar inschrijven & contact.

Maatregelen rondom de pandemie

Zolang COVID-19 vereist dat er protocollen worden opgesteld om het zwemmen volgens de richtlijnen van het RIVM te laten verlopen, heeft ook SVZ zijn protocol opgesteld. Deze treft u aan op de speciale COVID-pagina > De afspraken in dit protocol zijn op dit moment leidend. Iedereen dient zich aan deze afspraken te houden om zo op die manier de zwemles goed te kunnen laten verlopen.

Zodra de COVID-19 protocollen komen te vervallen zijn onderstaande spelregels weer van toepassing bij SVZ.

De spelregels van SVZ

Klik op onderstaande onderwerpen om ze te openen.

Deze regels houden het voor iedereen een feest:
 • Kom op tijd! Te laat in de les betekent dat de les wordt verstoord.
 • Het omkleden dient te gebeuren in de grote kleedruimten. Volg hierbij de aanwijzingen van de medewerkers van SVZ op.
  • Wij adviseren u om geen waardevolle spullen of kleding achter te laten in de grote kleedruimten, maar deze thuis te laten.
 • SVZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, tegenover zwemmers en/of ouders/verzorgers alsmede derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook.
 • Voor het zwemmen moet gebruik worden gemaakt van de douches. Laat uw kind voor de zwemles ook nog even naar de wc gaan, dit voorkomt verstoring tijdens de zwemles
 • Na afloop kan gedoucht worden maar houd dit zo kort mogelijk om ook andere kinderen de gelegenheid te geven te douchen.
 • Geef uw kind geen shampoo in de hand mee naar de doucheruimte, de kans bestaat dat onderweg shampoo op de grond valt met gladheid van de vloer als gevolg.
 • Het is niet toegestaan om met onbeschermde straatschoenen, op plaatsen te lopen die voor blote voeten zijn bestemd.
 • De ouders/verzorgers mogen niet in de zwemzaal aanwezig zijn tijdens de zwemles. u mag wel op de tribune gaan zitten en vanaf daar de vorderingen van uw kind volgen. (de tribune is te bereiken via de entreehal.)

 • Heeft u vragen?
  • Uitzondering op de voorgaande regel is als u een vraag heeft over de zwemles. Deze vraag kunt u stellen aan iemand van de technische commissie aan het begin of eind van de les met in achtneming van de regel over onbeschermde straatschoenen.
  • Indien u vragen heeft welke buiten het zwemtechnische gedeelte vallen, kunt u contact opnemen met de mensen van het tafeltje in de hal, of in tweede instantie telefonisch of via E-mail met onze ledenadministratie.

 • Betalingen
  • De verschuldigde termijnbedragen moeten vooruit en ineens worden voldaan per bank, giro of internet bankieren. In het uiterste geval is betaling mogelijk aan het tafeltje. Onze betalingsgegevens vindt u elders op deze website.
  • Betaling geschied op jaar basis of in twee termijnen. Betaling op jaar basis of de betaling van het 1ste termijn moet binnen zijn voor het eind van de kerstvakantie. Het 2de termijn moet binnen zijn voor het einde van de zomervakantie. Bij niet tijdig betalen kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd.

 • Stoppen of langdurig verzuim
  • U of uw kind stopt met deelnemen aan de lessen. Graag dit zo spoedig mogelijk melden aan de mensen van het tafeltje in de hal of telefonisch of via e-mail aan de ledenadministratie. Wij kunnen dan een ander kind dat op de wachtlijst staat oproepen
  • Bij eerder stoppen van het volgen van lessen wordt er geen restitutie verleend. (er wordt geen geld terug gegeven)
  • Bij langdurig verzuim wegens ziekte kan, bij tijdige berichtgeving aan het tafeltje of telefonisch of e-mail aan de ledenadministratie, restitutie worden verleend.
  • Bij langdurig verzuim zonder berichtgeving kan het lidmaatschap door SVZ eenzijdig worden beëindigd.

De leukste Haarlemse zwemvereniging sinds 1932!